Na slávnosti Narodenie Pána sa v košickej katedrále 25. decembra dopoludnia prihovoril Mons. Bernard Bober , košický arcibiskup metropolita

Milí bratia kňazi, rehoľné sestry, drahí bratia a sestry v Kristovi!

Keď dnes nejaký múdry človek rieši zložité otázky života, odvoláva sa na rôzne vedecké výskumy a teórie. Možno raz príde čas, keď nám vedci budú môcť predložiť podrobné informácie ako vznikal vesmír a život. Lenže, aj keď toto všetko raz spoznáme, stále zostane nevysvetlený zmysel našej existencie. Prečo sme tu a prečo vlastne žijeme!?

Jánovo evanjelium, ktoré sme počúvali, opisuje počiatok všetkých vecí z inej strany ako veda. Ján nezačína matériou. Nehovorí o hmote, o veľkom tresku, nespomína galaxie. Ján začína duchovnou dimenziou. Bolo mu zjavené, že na počiatku všetkého bolo Slovo – Logos, ako spomína grécky originál. Cez tieto riadky očividne prehovorila Božia múdrosť, lebo týmto hymnom a týmito výrazmi i obrazmi sa dáva najavo, že Boh je počiatok i cieľ všetkého. Tento hymnus, ktorý nám do staroslovienčiny preložili aj naši vierozvestovia sv. Cyril a Metod, ide ešte viac do hĺbky a opisuje, čo je vlastne v Bohu a čo ním hýbe.

Logos nie je obyčajné slovo pospájané z hlások alebo písmen. To Slovo bolo Boh. Malo božskú podstatu. Logos teda označuje celú podstatu Boha, ktorý bol na počiatku. On je začiatok i koniec, on je Alfa i Omega, príčina i zmysel celého kozmu i nášho bytia.

Logos Boha nám približuje Božiu podstatu. Nie je to nejaká neurčitá sila. Nie je to magnetizmus, nie je to ani svetlo či teplo. Najhlbším jadrom Božej podstaty je láska. Ak teda pojem Logos z evanjelia nepreložíme výrazom Slovo, ale slovom Láska, dostaneme sa k centru celého vianočného posolstva.

Potom by riadky dnešného evanjelia zneli takto: Na počiatku bola Láska a Láska bola u Boha a tá Láska bola Boh. Ona bola na počiatku u Boha. Všetko povstalo z Lásky a bez Lásky nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V nej bol život a život bol svetlom ľudí.

       Tu je teda odpoveď! Príčinou vzniku nášho sveta i nášho života nie je hmota, ale láska – Božia láska – dokonalá, obetavá, verná a svätá! Láska s veľkým L! Ona sa nám najviac ukázala v Božom Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý prišiel aby nás oslobodil od hriechu, lebo hriech bráni láske. Hriech lásku zraňuje a degraduje, robí z nej sebeckú samoľúbosť. A v tom sme potrebovali pomôcť – tak vtedy ako aj dnes! Jedine Boh to mohol urobiť – iba ten, ktorý nás stvoril a najlepšie nás pozná.

Preto keď Boh prichádza na svet, aby pomohol ľuďom uzdraviť svoj život a získať večnosť, stáva sa človekom. Berie si ľudské telo z Panny Márie. A ona, hoci presne nevedela čo sa robí a ako sa to presne stane, prestala klásť otázky, na ktoré nie sú odpovede. Stačilo jej vysvetlenie, že do jej života vstúpil Boh. Vtedy pocítila pokoj a lásku. Bola veľmi šťastná že smela nosiť Boha vo svojom živote. Ona bola naplnená Božou láskou. Pomohla sprítomniť Božiu lásku v našom svete i v našom živote.

Veľmi pekne to opísal staroveký biskup Anzelm:

Boh Otec splodil toho, skrze ktorého je všetko stvorené.

Mária porodila toho, skrze ktorého všetko je zachránené pre večnosť.

Boh splodil toho, bez ktorého nie je vôbec nič.

Mária porodila toho, bez ktorého nič nie je dobré!

Drahí bratia a sestry!

Príčinou i cieľom nášho bytia je Boh, ktorý je láska. Túto pravdu našej viery si pripomíname teraz, na Vianoce. Tešíme sa z narodenia nášho Pána, ďakujeme Bohu za jeho veľký dar a aj my si dávame dary, lebo chceme byť aspoň v štedrosti podobní nášmu Bohu. Ale uvedomujeme si, že na Vianoce človek nepotrebuje veľa darov, veľa matérie – ale veľa lásky! Tú potrebujeme všetci, všade a vždy.

Sme Božie deti, máme v sebe jeho Ducha, prijímame Telo a Krv jeho Syna v Eucharistii. Preto nemôžeme žiť bez jeho lásky. Nedá sa to. Život bez Boha, ktorý je láska, nemá zmysel ani cieľ, zostáva nenaplnený a prázdny.

Prajem vám všetkým, aby ste práve teraz, na Vianoce pocítili ako veľmi Bohu záleží na nás, ako nás nekonečne miluje! Zároveň vám vyprosujem silu a odvahu ponúkať túto skúsenosť našej viery všetkým ľuďom okolo seba. Vo vašich rodinách nech zavládne Boží pokoj a jeho láska nech posilňuje všetkých vašich blízkych v jednote a vernosti. Nech má vždy miesto medzi vami vďačnosť, odpustenie, zmierenie a obetavá láska. Požehnané vianočné sviatky! AMEN