Banská Bystrica, 21. októbra (TK KBS) – Komisia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre katechizáciu a školstvo v spolupráci s nemeckou nadáciou Renovabis v tento rok po druhýkrát vyzýva na predkladanie projektov v rámci Programu vybavenia a dobudovania cirkevných škôl na Slovensku (obdobie 2011 – 2013). Najbližšia uzávierka na podávanie projektov v rámci druhého kola roku 2011 je 31. októbra. Celková suma alokovaná pre školské projekty je 292.500 eur. Aktuálne informácie nájdete je možné nájsť na oficiálnej internetovej stránke programu – www.skolyrenovabis.sk alebo prostredníctvom e-mailu granty.bb@rcc.sk.

TK KBS informoval Ján Gyulai

Ilustračné foto: www.T2.sk