Košice 13. septembra (TK KBS) – Liturgický inštitút Jána Jaloveckého pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v spolupráci s Liturgickou komisiou Konferencie biskupov Slovenska pripravuje vedeckú konferenciu „Päťdesiat rokov liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu na Slovensku“, ktorá sa začne 25. októbra 2012 o 8:30 h v priestoroch Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach. Medzi prednášajúcimi vystúpi aj vzácny hosť – arcibiskup Mons. Piero Marini, ktorý bol osobne zaangažovaný do prác na liturgickej obnove po koncile a neskôr viacero rokov pôsobil ako pápežský ceremonár.

Konferencia sa koná pri príležitosti výročia – 50 rokov od začiatku Druhého vatikánskeho koncilu, ktoré si pripomíname v tomto roku. Za cieľ si kladie zhodnotiť liturgickú obnovu na Slovensku v jednotlivých oblastiach. Názvy prednášok spolu s menami hlavných hostí je možné nájsť na ::tomto mieste::

TK KBS informoval Andrej Krivda