Dekréty o odpustkoch – Koš. mučeníci 2019 Rozpis putovania relikvií Košických mučeníkov Deviatnik  ku košickým mučeníkom Deviatnik  ku košickým mučeníkom – maďarský Návrh aktivít – Rok Košických mučeníkov Pastiersky list Košickí mučeníci 400