Košice, 14. marca (TK KBS) – Na Arcibiskupskom úrade v Košiciach sa v pondelok 12. marca konal Informačný seminár k Programu dobudovania a vybavenia cirkevných škôl. Tento program funguje na základe rámcovej zmluvy medzi Konferenciou biskupov Slovenska (KBS) a nemeckou nadáciou Renovabis. V rámci tohto seminára sa desať prítomných zástupcov cirkevných škôl dozvedelo viac o fungovaní tohto grantového programu a zároveň využilo možnosť osobne konzultovať svoje projektové zámery.

Na Slovensku sa tento program rozbehol v roku 2005. Viac informácii o ňom je možné získať na internetovej stránke www.skolyrenovabis.sk.

TK KBS informoval Ján Gyulai