POZVÁNKA NA PRÍPRAVNÉ STRETNUTIE 0. ROČNÍKA
sa uskutoční: 4. februára 2012

Stretnutie je určené pre tých, ktorí už v minulosti absolvovali stretnutie prvého kontaktu a naďalej zvažujú cestu kňazského povolania. Prípravné stretnutia možno absolvovať viackrát (t.j. vítaní sú aj tí, ktorí už v predchádzajúcich rokoch takéto stretnutia absolvovali a stále zvažujú, či sa uchádzať o prijatie do seminára. Nie je určené pre tých, ktorí sa o prijatie v našom seminári uchádzali a dostali trvalo zamietavú odpoveď). Cieľom prípravných stretnutí je hlbšie poznanie našej viery (dejiny spásy, Ježiš Kristus, učeníctvo, život v Duchu, Láska, služba…), uvedenie do duchovného života (modlitba, Písmo, sviatosti) a odhaľovanie podstaty kňazskej služby. Najbližšie prípravné stretnutie sa bude konať

04. februára 2012 so začiatkom o 09:00 hod.

Prosíme záujemcov, aby svoju účasť potvrdili mailom na adrese skurla@ktfke.sk

o. Dušan Škurla – špirituál