terezkaBB

Múdrosť a dobrota srdca v živote  svätej  Terézie od Ježiša a v  našom živote, bolo hlavnou myšlienkou homílie arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera, pri slávení Eucharistie v kláštore Bosých karmelitánov v Lorinčiku pri Košiciach, pri priležitosti 500 výročia narodenia sv. Terézie od Ježiša 1515 – 2015. Hovoril tiež o smäde v našom živote (po láske, pochopení, odpustení, prijatí…vychádzajúc z textu evanjelia o Smaritánke – Jn 4,5-30, kde jej Ježiš ponúkol živú vodu, ktorou je On sám. Samaritánka sa popri svojou hriešnom živote otvorila Ježišovej milosrdnej láske, ktorý utíšila jej smäd a prijla jeho opudstenie. Ježiš je studňou živej vody a jeho láska je schopná uhasiť náš smäd, ako to bolo v živote Terézie od Ježiša a v živote Samaritánky, ktorá i svojej hanbe a odsudzovaniu zo strany iných ľudí, ktorý poznali jej život nechala smäd svojej duše napojiť Ježišom.  Sme pozvaní, aby studne nášho života boli plné prameňu živej vody – Ježiša s ním a z neho čerpali múdrosť a dobrotu srdca.
Po skončení slávenia Eucharistie veriaci a členovia z rôznych reholi a rádov zasväteného života mohli uctiť relikvie sv. Terézie od Ježiša.

Informovali: Bratia bosí karmelitáni