ZOSTÚP Z KRÍŽA

 

Výkriky ľudskej zloby, ponižovanie a pľuvance smerom k Ježišovi vrcholia na Golgote slovami: „Ak si Boží Syn, zostúp z kríža!“ (Mt 27, 40). To nie je len volanie z minulosti, to je často výkrik i dnešného človeka adresovaný Kristovi. Opis udalosti Kristovej smrti hovorí ďalej o pukaní skál a tiež o otváraní hrobov. Bolo to niečo tak silné, že rímsky vojak – pohan, zvolal: „On bol naozaj Boží Syn“ (Mt 27, 54). Ale napriek tomuto vyznaniu, Ježiš ostal naďalej pribitý na kríži a zložili ho z kríža až mŕtveho, aby ho uložili do hrobu. Ježiš teda podľa prítomných svedkov nevyslyšal prosbu kričiaceho zástupu a z kríža nezostúpil. Tým u nich prehral, aj napriek postrehu a svedectvu rímskeho stotníka, ktorý uznal božstvo Ježiša Krista. Po rane „istoty“, ktorou vojak prebodol Ježišovi bok (Jn 19, 34), už nikto z prítomných nepochyboval, že s týmto človekom, ktorý sa vydával za Boha, je koniec. Očakávaná atrakcia sa nekonala, a tak rozvášnené zástupy zostali sklamané.

Sklamaní však neboli tí, ktorí so sv. Jánom prišli k hrobu a uverili (porov. (Jn 20, 8). Ježiš nesklamal, zostúpil svojou silou do ľudských životov. Z prebodnutého Ježišovho Srdca, z ktorého vyšla krv a voda, zároveň vytrysklo skrze posolstvo svetu cez sv. Margitu Máriu Alacoque 12 prisľúbení Božského Srdca, ktoré v dnešný Veľký Piatok, ale i v dnešný Prvý Piatok nového mesiaca, je vhodné si pripomenúť. Prebodnuté Ježišovo Srdce sľubuje: 1/ Tým, čo sa budú s dôverou na mňa vo svojich ťažkostiach obracať, dám potrebné milosti ich stavu a poslaniu; 2/ Tým, čo ma budú uctievať, budem pomocou v ich prácach a útechou v ich utrpeniach; 3/ Rodinám, ktoré ma budú uctievať, dám opravdivý pokoj a opravdivú lásku; 4/ Požehnám všetky podujatia tých, ktorí si ma uctievajú; 5/ Hriešnici nájdu v mojom srdci milosrdenstvo a zľutovanie; 6/ Vlažné srdcia prebudím zo spánku a rozpálim ich plameňom svojej lásky; 7/ Tých, čo budú rozširovať úctu k môjmu Srdcu, štedro odmením a budem im na pomoci; 8/ Požehnám domy, v ktorých si vyvesia a budú uctievať obraz môjho Srdca; 9/ Kňazom, ktorí budú šíriť úctu k môjmu Srdcu, dám milosť pre obrátenie aj zátvrdlivejších hriešnikov; 10/ Ctitelia, ktorí budú šíriť úctu k môjmu Srdcu, budú naveky zapísaní do môjho Srdca; 11/ Tým, čo na 9 prvých piatkov pristúpia k sv. prijímaniu a budú sa usilovať žiť primerane svojmu stavu, čisto a nábožne, zaručujem svoju milosť v hodine smrti; 12/ Svojim ctiteľom budem bezpečným útočišťom v hodine smrti.

Generácie ľudských pokolení v živote Cirkvi potvrdili, aké nesmierne zástupy ľudí prijalo prisľúbenia Božského Srdca. Ďakujem v tejto chvíli trpezlivej službe kňazov, ktorí v dlhých hodinách vysluhovania sviatosti zmierenia napomáhajú veriacim, aby pravidelne získavali prisľúbenia Božského Srdca. Ďakujem i všetkým otcom a mamám, ktorí k získavaniu  milostí, vyplývajúcich z prisľúbení Božského srdca, majú vo svojich príbytkoch obraz Božského Ježišovho Srdca a k tejto úcte vedú i svoje i deti. Nech ovocie Veľkého Piatku, ktoré sa premietlo do prisľúbení Božského Srdca, využívame naďalej v plnej miere, lebo naozaj, Ježiš neostal na kríži a aj dnes chce zostúpiť do každého ľudského srdca a posilniť ho v nádeji. Nádherne to vyjadrila sv. Terézia Benedikta z Kríža (Edita Steinová), spolupatrónka Európy: „Pri stretnutí s krížom, mnohí strácajú svoju vieru. Pri mojom stretnutí s krížom, padla moja nevera!“ Lebo Ten, pod ktorého krížom stojíme, je opravdivý Boží Syn. Amen.

 

(Pre rádio Lumen, Veľký Piatok, 2012)