Rím 31. júla (TK KBS/RV CZ) – Počas vyšetrovania krádeže pápežskej korešpondencie sa v médiách hovorilo o temnom zákulisí a dokonca o slobodomurároch v Cirkvi. V súvislosti s tým poskytol rozhovor internetovému portálu Vatican Insider biskup San Marina Mons. Luigi Negri, ktorý pripomenul objektívne dôvody nezlučiteľnosti cirkevnej príslušnosti a členstva v slobodomurárskych lóžach. „Podľa katolíckej viery,“ hovorí biskup Negri „človek už na prirodzenej rovine vzťahuje sa k tomuto Božiemu tajomstvu a ľudský život zreje uskutočňovaním tajomných, ale reálnych rysov tohto Božieho tajomstva. Slobodomurárstvo však zakladá a vyjadruje také poňatie človeka a reality, podľa ktorého sa človek plne realizuje svojimi vlastnými silami, intelektuálnymi a morálnymi. Slobodomurárstvo je teda gnóza a všetky náboženské dimenzie redukuje na podstatné ekvivalentné výrazy ľudskej inteligencie a ľudského srdca, ktoré zostávajú jediným absolútnom.“

Nezlučiteľnosť medzi oboma existenciálnymi postojmi je teda radikálna, pokračuje biskup Negri. Ide o rozdiel medzi katolíckou antropológiou pravdy a slobodomurárskou antropológiou moci. Slobodomurárska vízia historickej a sociálnej skutočnosti človeka v sebe teda nutne zahrňuje tiež boj proti cirkvi. Vyhlásenie Kongregácie pre náuku viery z 26. novembra 1983 stanovuje definitívnu nemožnosť akejkoľvek vzájomnej dohody medzi Cirkvou a slobodomurárstvom na rovine teoretickej či praktickej. Všetky pokusy o otupenie alebo dokonca odstránenie cirkevného postoja voči slobodomurárstvu sú výrazom zásadných vieroučných a historických nedorozumení, ktorým sa napokon dostalo autentického pohrdnutia od rôznych predstaviteľov slobodomurárstva, hovorí taliansky biskup. V konfrontácii s cirkvou a slobodomurárstvom je veľmi živý jeden významne dramatický aspekt vzťahu medzi cirkvou a modernosťou. Slobodomurárstvo je totiž zásadne a dalo by sa povedať honosne moderné a teda zásadne anticirkevné.

Akýkoľvek dialóg medzi kresťanmi a slobodomurármi, pokiaľ je však ich identita verejne známa – pokračuje biskup Negri – a rovnako tak dialóg s exponentmi akejkoľvek inej antropologickej či náboženskej vízie môže byť pozitívnym faktorom sociálneho rastu, ale jedine za podmienky, že nebude dávaná do zátvorky neodňateľná originalita kresťanskej udalosti, ktorá nezmazateľne berie na vedomie svedomie a srdce tých, ktorí priliehajú ku Kristovmu tajomstvu v tajomstve Cirkvi. Nemožno tiež poprieť, a magistérium posledných pápežov je tiež v tejto veci mimoriadne presné, že nebezpečenstvo dnes spočíva v snahe hľadať vlastnú identitu v dialógu a kompromise so svetskými mocnosťami.

V poslednej dobe, povedal v závere biskup Negri, a vlastne už počínajúc dobou veľkého pápeža Benedikta XIV., nechýbali hlasy hovoriace o príslušnosti vysokých cirkevných hodnostárov k slobodomurárstvu. V posledných desaťročiach bolo tieto hlasy počuť znova. Nie som kompetentný posudzovať konzistentnosť týchto hlasov, hovorí biskup Negri, ale môžem povedať, že pokiaľ niekde takýto prípad nastal, vyplýval z nedostatočného vedomia vlastnej kresťanskej identity a tiež zo snahy dopátrať sa určitého mocenského – ekonomického či politického – vplyvu v rámci spoločnosti.

Zdroj: RV CZ