Bratia v kňazskej službe, milí učitelia a vychovávatelia našich katolíckych škôl, chlapci a dievčatá!

Osem týždňov prázdnin sa pominulo. Vy ste sa vrátili – jedni od starých rodičov, druhí ste boli medzitým niekde pri mori, iní zase na horách, v tábore, v lese, na hradoch…

Zážitky, ktoré ste si priniesli so sebou ešte nejaký ten deň budete živo opisovať svojim spolužiakom a kamarátom, navzájom si porozprávate o tom, čo bolo pekné i tom čo bolo snáď menej príjemné.

Viem, aj z vlastnej skúsenosti, že začínať nový školský rok bolo vždy ťažké. Pokiaľ si znovu zvyknete ráno vstávať, nabehnúť na istý režim dňa, môžete to vnímať ako nepríjemnú povinnosť. Keď však v škole znovu nájdete svojich priateľov a dobrých spolužiakov a super učiteľov, budete sa na každý nový deň do školy priam tešiť.

Za mojich čias sa našli aj takí školáci, ktorí z čistej lenivosti, robili všetko preto, aby tam nemuseli ísť. Raz sa najedli kriedy aby sa im zvýšila teplota, potom si vonku nachytali niekoľko včeličiek a prikladali si ich na ruku, aby im ruka opuchla a hľadali si ešte veľa iných výhovoriek, len aby sa škole zďaleka vyhli. Po rokoch však ľutujú a priznávajú, že sa mohli viac učiť, pretože bez vzdelania toho v živote veľa nedosiahli a mnohé ich životné sny zostali nenaplnené.

Keď teda vy dnes znovu po prázdninách sadáte do školských lavíc, urobte si predsavzatie, aby ste počas tohto roka boli lepší ako ten predchádzajúci. Nie iba kvôli známkam a lepším výsledkom, ale práve kvôli tomu, aby sa vaše sny, ktoré o svojom budúcom povolaní z času načas snívate, aby sa aj naplnili. Bez učenia a bez istej disciplíny a aj prísnosti voči sebe to ale nepôjde.

Najskôr treba uistiť vás, milí chlapci a dievčatá, že vaši rodičia vás majú oveľa radšej ako vám to ukazujú. Nie sú sklamaní z vás, keď ste slabí v škole – sú sklamaní predovšetkým zo seba. Vedia, že veľakrát na vás jednoducho nemajú čas, kvôli práci a povinnostiam. Potom sú často vyčerpaní a unavení a niekedy ani nemajú čas vás vypočuť. Nemajte im to za zlé, oni robia všetko preto, aby vám zabezpečili slušný život. Vy sa preto snažte o väčšiu zodpovednosť voči školským povinnostiam, aj bez toho aby vás rodičia museli kontrolovať a stále vás do niečoho nútiť.

Ak urobíte všetko, čo bude v tomto roku vo vašich silách, buďte spokojní. Boh má oveľa väčšie pochopenie pre vaše známky a azda aj celkom inú predstavu o vás. Zlá známka nie je životnou tragédiou. Myslíte si, že vaši rodičia a učitelia prišli bez prekážky tam, kde sú teraz?

A potom, toľko toho ešte leží pred vami: priateľstvá, zážitky, prvé lásky, mladosť, krása života. Boh si ešte pripravil kopu vecí pre vás. On dobre pozná vaše srdcia, vaše zmýšľanie i vaše radosti a problémy. Boh vám pošle svoju posilu, ak Ho o to budete prosiť. Posilu pri učení, čnosť trpezlivosti i vytrvalosti, dary múdrosti i rozumu. To všetko zoslal v podobe ohnivých jazykov aj Pán Ježiš na svojich apoštolov, keď im poslal Ducha Svätého – s Ním sa im hlásalo evanjelium oveľa ľahšie. Dostali odvahu, stratili strach, zrazu mali pevnejšiu vôľu priniesť hoci aj obetu vlastného života za Ježišovo evanjelium.

Keď vám bude pri učení ťažko, spomeňte si na tento príbeh z evanjelia a príďte na miesto kde prebýva Boh. Niekedy stačí aj dobrá svätá spoveď, úprimná modlitba, prosba o silu zhora. Modliť sa iba pred skúškami a písomkami je už neskoro. Modliť sa a posilňovať sa samým Ježišom v modlitbe i pod spôsobom chleba pri svätej omši je nevyhnutné počas celého školského roka.

K tomu je potrebná veľká dávka trpezlivosti, trpezlivosť aj so sebou samým. Ak prídu problémy, nebojte sa o nich hovoriť s rodičmi, učiteľmi, kňazmi, ale aj s Pánom Bohom vo svojej modlitbe. Čím ste a akú máte nesmiernu cenu, to neurčujú známky, školské vysvedčenia, alebo maturita. Boh vás miluje takých akí ste!

Vaši učitelia budú pri vás. Oni vám budú pomáhať a budú vás celý ten čas sprevádzať. Jeden kazateľ Rudolf (Haderstorfer) sa v jednej svojej kázni priznáva, ako sa mu nedávno snívalo, že znovu bol žiakom a vraj mal skladať skúšku. Ale o oblasti, v ktorej mal byť skúšaný, nemal ani najmenšie tušenie. Keď už vôbec nevedel čo má robiť, prišiel k nemu učiteľ a ticho mu povedal: Nemusíš mať strach, sadnem si k tebe. Trvalo celé minúty, kým sa celkom spotený zobudil a uvedomil si, že študentské roky má už dávno za sebou a že už nemusí robiť žiadne skúšky.

Pravda, nie je to celkom tak. Ešte jedna, veľká skúška stojí pred nami a to skúška nášho života. Ten kazateľ hovorí: Kiež by som v tom učiteľovi, ktorý chcel stáť pri mne videl samého Boha, ktorý chce byť so mnou v mojom živote a chce mi uľahčiť moje životné skúšky! Obstojím, alebo premrhám svoj čas, svoje sekundy, ktoré mi Boh dáva s novým začiatkom?

Želám vám preto, v novom školskom roku aby ste mali pevnú vôľu, odhodlanie i chuť učiť sa a aby ste vždy cítili Božiu pomoc – pomoc Ducha Svätého. V dňoch skúšok nemajte strach a myslite na to, že dôležitejšie je obstáť pred Bohom v ťažkých životných skúškach. Buďte féroví voči spolužiakom, nepodvádzajte, majte v úcte svojich učiteľov a vychovávateľov, spolupracujte s kňazmi na školách.

Nakoniec vám prajem, aby ste mali okolo seba veľa ľudí, ktorí na vás budú mať čas a budú vás chápať. Naša Nebeská Matka Mária nech vás sprevádza celým rokom až k jeho úspešnému zvŕšeniu v ústrety ďalším prázdninám. AMEN