Novoročný príhovor

  1. januára 2015, RTVS a Košice – Katedrála

 

Drahí bratia a sestry, milí spoluobčania!

V prvý deň nového roka mi v mysli rezonujú slová svätého Františka Salezkého: Minulosť môjho života ma už netrápi, pretože ona už patrí Božiemu milosrdenstvu. Budúcnosti sa nebojím, lebo patrí Božej prozreteľnosti. To jediné čo ma trápi a je pre mňa veľkou výzvou, je dnešný deň – tu a teraz! Ten totiž patrí Božej milosti a našej dobrej vôli.

 

Tieto myšlienky, hoci sú zo 17. storočia, sú veľmi aktuálne i pre našu dobu. Sú istou pomôckou, ako začať nový rok, aby sa pre nás nastávajúci čas stal požehnaním. Iba dnešný deň – teda prítomnosť – môžeme formovať a meniť vždy k lepšiemu. Preto bude každý jeden deň v tomto novom roku pozvánkou k angažovanosti pre nás všetkých.

 

Najhorší je totiž vírus rezignácie, ktorý nás odrádza od akejkoľvek iniciatívy a činnosti navyše. Naša dobrá vôľa v spolupráci s Božou milosťou však dokáže veľa. Znamená to nepremárniť ani jeden deň začínajúceho roka. A príležitostí pre upevňovanie našej ochoty bude naozaj veľa. Za každou situáciou chudoby, opustenosti a beznádeje totiž stojí konkrétny človek, ktorému sa zrútil svet, sám si neporadí, potrebuje pomoc. A vieme, že človek nežije iba z chleba. Človek je telesno-duchovná bytosť. Žiť chce naše telo, no žiť chce i náš duch, duša a srdce. Skutky telesného a duchovného milosrdenstva sú preto na nezaplatenie: Hladných nakŕmiť, navštíviť chorých, smutných potešiť, dať dobrú radu, vedieť odpustiť krivdy … a tak ďalej. Toto všetko sú pohnútky našej duchovnej podstaty. Toto sa nedá vyčísliť, ani zaplatiť Eurami. Táto angažovanosť stojí predovšetkým čas, obetu, prívetivosť, milosrdenstvo a lásku.

 

A láska je to jediné, čo sa rozdeľovaním neumenšuje, naopak, v obetavosti rastie! Preto nám Ježiš toľko krát prízvukuje, aby sme sa stali bohatými práve v konaní dobra a v láske.

 

Zo skúsenosti vieme, že obetavosti v láske sa človek učí ponajprv vo vlastnej rodine už ako dieťa. Rodina je prvou školou angažovanosti i viery. Potrebujeme veľa dobrých rodín! A preto na rodine nemožno šetriť – to platí v dvojakom zmysle. Nemôžeme šetriť ani prostriedkami, ani uznaním, keď ide o potvrdenie jej výnimočného postavenia v rámci celej spoločnosti. Rodina, založená na manželstve muža a ženy, si zaslúži byť chránená a exkluzívne podporovaná. Z takýchto skutočných a zdravých rodín žije náš národ.

 

Toto sú aktuálne výzvy roka, do ktorého sme vstúpili. Vstupujeme doň s veľkou nádejou i s túžbou po pokoji. A práve dnešný deň je Svetovým dňom pokoja a mieru. Svätý otec František nás dnes vo svojom posolstve vyzýva k tomu, aby sme iniciatívne podporovali povedomie vzájomného bratstva všetkých ľudí. Rovnaká prirodzenosť a dôstojnosť nás má upevniť v povedomí príbuzenstva so všetkými ľuďmi. Rozdielny pôvod a sociálne postavenie z nás nemôžu urobiť nepriateľov, alebo konkurentov. Všetci sme predsa Božími deťmi! A ako to prízvukuje Svätý otec, fenoménu zotročovania, obchodovania, vykorisťovania či mučenia ľudí, sa musí raz a navždy urobiť koniec. Aj migranti, ktorí často utekajú pred hrozbami preč z vlastnej krajiny, majú neodňateľnú ľudskú dôstojnosť. A s ľudskou osobou nemožno narábať ako s predmetom, alebo ako s otrokom. Globalizujme solidaritu a bratstvo, nie otroctvo, ani ľahostajnosť!

 

Ako veriaci ľudia sa okrem angažovanosti v živote spoločnosti snažíme o pokoj aj v modlitbách – za vlasť a za svet. Všetko totiž nedokážeme ovplyvniť čisto ľudskou silou. Iba Boh môže zmeniť najhlbšie úmysly a hnutia srdca. Iba on môže zmeniť nenávisť na túžbu po pokoji. Preto ku každodennej modlitbe v tomto novom roku pridajme i prosbu za pokoj – aby sa hrozba vojnového konfliktu nad Európu a nad svetom neprehlbovala a aby sme mali dostatok síl na spravodlivejšie riešenie vecí aj u nás, v našich podmienkach.

 

Bezbrehá túžba po bohatstve je častou príčinou narušenia pokoja. Potrebujeme si ujasniť princípy a hodnoty, budovať solidaritu medzi sebou a zasadzovať sa za pravdu – nielen tú subjektívnu.

 

Na začiatku roka staviame do popredia veľkú ženu – Božiu Matku Máriu s dieťaťom. Ona nám ponúka svoje dieťa – malého Ježiša ako veľký dar pokoja a zmierenia. Naozaj, v Kristovi môžeme získať skutočný pokoj!

Drahí bratia a sestry! Dnes, na prahu nového roka si uvedomujeme, že nepokročil len čas, ale že sa ďalej posunul i náš život. A ten nesmeruje k ničote, ale k osobnému Bohu. Zostaňme i my osobní, angažovaní a v spolupráci s Božou milosťou formujme a pretvárajme prítomnosť pre pokojnejší zajtrajšok. Prajem vám všetkým potrebné zdravie, optimizmus i pevnú vieru. Nech je pre vás nastávajúci rok 2015, rokom úspešným, aby ste tak s väčšou chuťou do života na každom kroku cítili Božiu pomoc a jeho blízkosť! AMEN