Pavlovce nad Uhom 2. októbra (TK KBS) – Dom Anky Kolesárovej pozýva mladých na 55. púť radosti, ktorá sa uskutoční 12. až 14. októbra 2012 v Pavlovciach nad Uhom a tak spoločne prežívať blížiaci sa Rok viery. Ponúka príležitosť hlbšie preniknúť do základných právd viery a učiť sa správne milovať Boha i ľudí. Prvú tému pod názvom Boh Otec priblížia hostia Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a o. Marek Iskra, duchovný správca Diecézneho centra pre rodinu v Banskej Bystrici.

Púť radosti je časom osobného stretnutia so živým Bohom pri modlitbe, pri svätej omši či adorácii. Ponúka správny pohľad na čistú lásku cez žiarivé svedectvo Božej služobnice Anny Kolesárovej, možnosť zažiť spoločenstvo, spoznať nových priateľov. Podrobnejšie informácie a prihlasovanie sú na internetovej stránke www.domcek.org.

TK KBS informoval o. Luboš Laškoty