V stredu 4.1.2011 sa v Rozhanovciach uskutočnil šiesty ročník miništrantského turnaja dekanátu Košice – Východ.
Hralo sa v dvoch skupinách mladší a starší miništranti. Na prvom mieste v skupine mladších (teda do 14 rokov) sa umiestnili miništranti z Budimíra, na druhom mieste miništranti z Košickej Polianky, na treťom mieste skončila Košická Nová Ves.
V skupine starších miništrantov (teda 14 až 30 rokov) hralo päť družstiev. Piate miesto patrí Košiciam – Furči, štvrté Rozhanovciam, tretie Čižaticiam, druhé Košickej Novej Vsi. V skupine starších zvíťazili miništranti z farnosti Ťahanovce – sídlisko.

Víťazom skupín blahoželáme a prajeme, aby sa im na diecéznom kole do ktorého postúpili, darilo čo najlepšie reprezentovať dekanát Košice – Východ.

Informoval: Marek Veľas, kaplán