Aj tohto roku sa uskutoční stretnutie miništrantov košickej arcidiecézy pod názvom MIKE (Miništranti Košice). Stretneme sa v sobotu 19. mája pri kostole Kráľovnej pokoja na sídlisku III v Prešove.

Program:

09:00 – registrácia (pred kostolom)
10:00 – svätá omša (celebruje o. arcibiskup Bernard Bober)
– rozhovor s o. arcibiskupom
– Raduj sa nebies kráľovná
– prekvapenie (majstri z ľadu)
– tombola
– guľáš
– súťaže (potrebné je športové oblečenie)
14:30 – vyhodnotenie súťaží
15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva a požehnanie na cestu

Vstupné: zadarmo

Prihlasovanie: Nie je nutné, resp. je nezáväzné. Chceme Vás však poprosiť, aby ste nás v tomto formuláriinformovali o Vašom úmysle prísť ako aj približný počet, koľko Vás bude, aby sme vedeli, pre koľkých máme pripraviť guľáš.