V týchto dňoch prebieha presun našej domény rimkat.sk na iný server. Z toho dôvodu môže nastať výpadok funkčnosti farských stránok, hlavnej stránky rimkat.sk ako aj emailovej komunikácie. Samotné emailové schránky budú nanovo vytvorené s novým nastavením prístupu, ako aj novým heslom. Nové heslo vám bolo odoslané na váš email (nieco@rimkat.sk). Kto si ho nestihol prečítať kým mu schránka fungovala, alebo email nedostal z dôvodu preplnenia schránky môže tak urobiť nasledovným spôsobom.

Vyžiadanie si nového hesla
1. Pošlite email na adresu admin@pavolelias.com s nasledovným obsahom:

Žiadam o nové heslo k môjmu emailu: nazovvashoemailu@rimkat.sk
Telefonický kontakt: Vaše mobilné tel. číslo (pre overenie)

2. V priebehu pár hodín dostanete email v ktorom budú nové nastavenia a vaše nové heslo
3. Heslo si zmeňte podľa návodu ktorý nájdete v prijatom emaily

Vyžiadanie si nového FTP účtu pre správu webstránky farnosti
1. Pošlite email na adresu admin@pavolelias.com s nasledovným obsahom:

Žiadam o nový FTP účet pre webstránku www.niečo.rimkat.sk
Telefonický kontakt: Vaše mobilné tel. číslo (pre overenie)
Kontakt na človeka zodpovedného za webstránku: (pre prípad tech. problémov)

 

Nastavenie emailového klienta pre prijímanie pošty:
protokol: pop3 server: pop3.websupport.sk [pop3.rimkat.sk] (port: 110)
protokol: pop3s server: pop3.websupport.sk [pop3.rimkat.sk] (port: 995)
protokol: imap server: imap.websupport.sk [imap.rimkat.sk] (port: 143)
protokol: imaps server: imap.websupport.sk [imap.rimkat.sk] (port: 993)
Pre šifrované pripojenie používajte výhradne adresy imap.websupport.sk, resp. pop3.websupport.sk
Prihlasovacie meno je názov schránky (napr. nieco@rimkat.sk) a príslušné heslo.

V Outlooku si buď len zmeňte nastavenia, alebo úplne odstráňte starý profil a pridajte nový v sekcii nástroje > email účty

Detailné nastavenia pre Outlook – KLIKNITE

 

Nastavenie emailového klienta pre odosielanie pošty:
protokol: smtp server: smtp.websupport.sk [smtp.rimkat.sk] (port 25)
protokol: smtps server: smtp.websupport.sk [smtp.rimkat.sk] (port 465)

Na odosielanie pošty je potrebné mať zapnutú smtp autentifikáciu
Prihlasovacie údaje na odosielanie pošty sú rovnaké ako pre prijímanie pošty

Zmena hesiel:
Heslá a antispamovú konfiguráciu si môže nastaviť každý užívateľ zvlášť cez tento odkaz:

admin.websupport.sk (zadajte váš email a heslo ktoré ste dostali)

V prípade otázok píšte na admin@pavolelias.com