Teologická fakulta KU pozýva kňazov, zasvätených, manželov i jednotlivcov na dvojročné štúdium, ktoré pomáha odhaľovať hĺbku povolania k manželstvu a otvára nové perspektívy v službe rodinám v Cirkvi i v spoločnosti.  Pridanou hodnotou programu je spoločenstvo kňazov, zasvätených a rodín, spoločné slávenie Eucharistie a stolovanie, kvalitní prednášajúci, rodinná atmosféra, priestor pre intelektuálny i profesionálny rast. Garantom programu je Mons. Marek Forgáč. Prihlasovanie na nový akademický rok 2019/20 je možné do 30. apríla 2019.