Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí listom Prot. N. 225/18 zo dňa 12. septembra 2018 stanovila pre Košickú arcidiecézu 20. november ako liturgickú ľubovoľnú spomienku na blahoslavenú Annu Kolesárovú, pannu a mučenicu.

V prílohe nájdete k Liturgii hodín posvätné čítanie a k svätej omši schválený text modlitby dňa – kolekty. Ostatné modlitby zo spoločnej omše mučeníkov (o mučenici panne) alebo panien. Čítania sú zo dňa.

Liturgické texty – bl. Anna Kolesárová