Predseda Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Stolárik dnes s moderátorom Liturgického inštitútu Jána Jaloveckého Mons. Gabrielom Raganom podpísali v Košiciach memorandum o spolupráci. Inštitút bude podľa dohody prostredníctvom svojich odborníkov vypracovávať odborné posudky k rôznym otázkam podľa potrieb liturgickej komisie. Počíta tiež s tým, že budú medzi sebou spolupracovať pri príprave tretieho typického vydania Rímskeho misála v slovenskom jazyku.

 

Liturgická komisia KBS je jednou z komisií biskupov. Zriadili ju podľa usmernení Druhého vatikánskeho koncilu. Riadi uskutočňovanie koncilovej liturgickej reformy, navrhuje základné úpravy v oblasti liturgie, pripravuje preklady liturgických kníh a textov a pomáha konferencii biskupov vykonávať jej kompetencie v oblasti posvätnej liturgie.

 

Liturgický inštitút Jána Jaloveckého je odborným pracoviskom Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Osobitným spôsobom skúma otázky v oblasti posvätnej liturgie, podporuje liturgické vzdelávanie a formáciu.

 

Podľa konštitúcie o posvätnej liturgii Sacrosanctum Concilium a inštrukcie na vykonávanie tejto konštitúcie Inter Oecumenici má liturgickej komisii pomáhať pri vykonávaní jej úloh pastorálno – liturgický inštitút.