Vysoká nad Uhom 4. júna (TK KBS) – Láska všetko vydrží je názov témy, v znamení ktorej sa niesla prvý júnový víkend 53. púť radosti v Základnej škole v Pavlovciach nad Uhom. Od piatka do nedele prežilo 460 mladých z celého Slovenska čas duchovnej obnovy, formácie a radosti z prijatia a spoločenstva. Organizátori upriamili pozornosť na sté výročie narodenia P. Michala Potockého, SJ, rodáka z Vysokej nad Uhom, v ktorého rodnom dome je dnes miesto prijatia mladých Dom Anky Kolesárovej. Zároveň bol celý program napojený do reťaze Modlitieb mladých za mladých a podujatia Noc kostolov. Hosťami stretnutia boli arcibiskup Mons. Bernard Bober, P. Michal Zamkovský, P. Peter Bujko a P. Jozef Bartkovjak.

Arcibiskup Bober povzbudil mladých, aby boli živými kresťanmi, ktorí dávajú vždy viac ako sa od nich očakáva. Láska, ktorá všetko znáša, je verná a vytrvalá. Láska, ktorá vydrží v skúškach je veľkým svedectvom. P. Michal Zamkovský v prednáške upevnil mladých v správnych postojoch živej viery, ktorá prináša dobré ovocie. Pravé šťastie človek zažije vtedy, keď si je vedomý povinností a si ich aj plní. Základom pravého života je vďačnosť. P. Peter Bujko a P. Jozef Bartkovjak predstavili svedectvo života P. Michala Potockého, ktorý nazval Anku Kolesárovú slovenskou Máriou Goretti.

Časom na vyprosenie si milostí bola každodenná sv. omša, spoločná pešia púť do Vysokej nad Uhom k hrobu Božej služobnice Anky Kolesárovej a večerná adorácia. Počas celého stretnutia sa vysluhovala sviatosť zmierenia a mnohí mladí začali život na novo s Bohom.

Najbližšie podujatie bude Púť rodín 24. júna 2012.

TK KBS informoval Marek Uličný