Vysoká nad Uhom, 23. októbra – Od 21. – 23. októbra  prišlo 440 mladých z celého Slovenska na Púť radosti, ktorá sa niesla témou: Láska všetko verí. Program prebiehal na ZŠ v Pavlovciach nad Uhom. V piatok večer otvoril stretnutie sv. omšou o. Jozef Kozák, farský administrátor Sídliska III. v Humennom, ktorý poukázal na citlivý vzťah detí a rodičov. Po skončení nasledoval zoznamovací večer v skupinkách s animátormi. Následne bola príležitosť prijať sv. zmierenia.

V sobotu nám zrelý postoj viery kresťana priblížil o. Marek Varga, kaplán z Veľkého Šariša. Mladí mali príležitosť v skupinkách sa navzájom zdieľať o tom ako oni žijú vieru a boli pozvaní do prejavu viery v službe. Po obede nasledovala tradičná pešia púť do Vysokej nad Uhom k hrobu Božej služobnice Anky Kolesárovej. Pri sv. omši sa mladým prihovoril o. Pavol Hudák, rektor Domu Anky Kolesárovej, ktorý povzbudil mladých, aby si budovali čisté vzťahy postavené na pravej láske. Večer svedectiev otvorili moderátori Púte radosti Peťo a Lenka, ktorí mali v Madride na svetových dňoch mládeže zásnuby v kostole sv. Anny. O. Henrich Grejták, kaplán UPC Košice, viedol nočnú moderovanú adoráciu. Po nej bola možnosť prijať sviatosť zmierenia, modlitby príhovoru, duchovných rozhovorov a poradne manželov Rimarčíkových z Inštitútu pre rodinu v Košiciach.

V nedeľu prišiel medzi mladých o. arcibiskup Mons. Bernard Bober, ktorý celebroval sv. omšu o blahoslavenom Jánovi Pavlovi II. Vyzdvihol jeho vzťah k mladým a poukázal na misijný rozmer apoštolátu, aby sa nebáli byť svedkami v dnešnom svete. Poukázal na potrebu novej evanjelizácie. Posmelil mladých, aby žili Božiu lásku a preniesli ju do vzťahoch. Povedal, že Boh aj naše zranenia vie premeniť v dobro.

Mgr. Marek Uličný, vicerektor Domu Anky Kolesárovej