Teologická fakulta KU v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu otvárajú 1. semestrálny program o ľudskej láske, sexualite, čistote, manželstve, panenstve a plodnosti. 
Viac informácii na www.teologiatela.sk. Prihlásiť sa je potrebné do konca februára.

Plagát

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

  • Stretnutia prebiehajú seminárnou metódou v malej skupine v pravidelných týždenných intervaloch.
  • Účastníci kurzu sa na týždňové stretnutia pripravujú čítaním krátkych textov vybraných dokumentov Cirkvi v slovenčine.
  • Každé stretnutie má svoju tému i základnú otázku, o ktorej účastníci spoločne diskutujú. Odpovede na dôležité otázky hľadáme spoločne v odkaze, ktorý nám zanechali poslední pápeži vo svojom učení.

PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ?

  • Program je určený pre študentov, pracujúcich, slobodných, snúbencov, manželov, seminaristov aj zasvätených (pre osobnú formáciu ako aj pre formáciu ďalších).

LEKTORI

  • Lektormi programu sú absolventi Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme pre štúdium manželstva a rodiny a absolventi programu Master of Studies on Marriage and the Family na Medzinárodnom teologickom inštitúte (International Theological Institute) v Gamingu a Trumau.