Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku organizuje v dňoch 8.-14. 7. 2012 v Terchovej kurz pre chrámových organistov a kantorov. Záujemcovia si môžu vybrať z nasledovných špecializácií: 1. hra na organe, 2. dirigovanie zboru, 3. gregoriánsky chorál. Viac informácií ako aj prihlášku možno nájsť na webových stránkach: http://www.organisti.sk alebo http://www.kh-ku.webnode.sk.

 

V rámci kurzu ponúkame tieto špecializácie:

1 hra na organe – rozdelená na tri skupiny:

  • základy organovej hry pre začiatočníkov,
  • liturgická hra (JKS, LS),
  • organová literatúra;

2 dirigovanie zboru;

3 gregoriánsky chorál.

Okrem týchto špecializácii chceme vytvoriť z účastníkov kurzu spevácky zbor, ktorý bude účinkovať na liturgických sláveniach – každodenných svätých omšiach, ranných chválach a vešperách. Zbor bude slúžiť aj ako cvičné teleso pre tých, ktorí si vyberú špecializáciu „dirigovanie zboru“. Ponúkame tiež individuálnu hlasovú výchovu. Po večeroch budú prebiehať tematické prednášky so zameraním na liturgickú hudbu a hudobnú teóriu. V súvislosti so zabezpečením kurzu prosíme záujemcov, aby si vybrali iba jednu z uvedených špecializácii. Hlasovej výchovy sa môžu zúčastniť všetci účastníci kurzu. Aby sme mohli vybrať vhodný zborový repertoár, prosíme aby ste uviedli aj hlasové zadelenie (soprán, alt, tenor, bas).

Poplatky účastníka za kurz:

  • účastnícky poplatok 50,- Eur;
  • stravné 6,50 Eur/deň;
  • ubytovanie 7,- Eur/noc.

Prihlášky posielajte do 15. 6. 2012 na adresu:

Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby
Pedagogická fakulta KU
Nám. A. Hlinku 56/1
034 01 Ružomberok
tel.: 044/4326842 klapka 1510

mobil: 0918 722110
mail: zuzana.zahradnikova@ku.sk
mail: rastislav.adamko@ku.sk

foto: http://tono.t2.sk/