Dovoľte nám informovať vás o kurze Katechéz Dobrého pastiera, ktorý je rozdelený do dvoch častí. Prvá časť sa bude konať v termíne 13. – 15. 10. 2017, druhá v termíne 12. – 14. 1. 2018. Je určený pre všetkých, ktorí chcú umožniť svojim deťom budovať s Bohom vzťah, pretože sami vedia, že len „o Bohu vedieť“, nestačí. Preto sú srdečne vítaní rodičia, kňazi, katechéti, učitelia, vychovávatelia, či animátori.

Katechézy je možné praktizovať doma s vlastnými deťmi, vo farnosti, či v školách, škôlkach a spoločenstvách. Obsah katechéz vychádza z priamej skúsenosti s deťmi a reaguje na ich duchovné potreby a vývojové možnosti. Prepája princípy pedagogiky Márie Montessoriovej a vovádza do kontaktu s Božím slovom, ktoré k nám prichádza skrze Sväté písmo a liturgiu. Tento kurz je zameraný na katechézu detí v predškolskom veku 3-6 rokov. Bližšie informácie nájdete na plagáte a webovej stránke www.sdobrympastierom.sk

Plagát – kdp