Krížová cesta v Prešove sa uskutoční v piatok 14. 4. 2017. Jej začiatok je o 10.00 hod. pred Konkatedrálou svätého Mikuláša.

V centre Prešova, pred Konkatedrálou sv. Mikuláša a v jej okolí, ožije tradičný biblický príbeh odsúdenia Ježiša Krista a jeho strastiplnej cesty s krížom, ktorý vyvrcholí ukrižovaním a uložením Ježišovho tela do hrobu. Ide o emotívne spracovanie tradičného príbehu s amatérskymi hercami z farnosti Nižná Šebastová a neziskovou organizáciou Oáza – nádej pre nový život. Toto podujatie už patrí medzi tradičné veľkopiatkové aktivity. Podľa režisérky  Martiny Baňasovej, je celá krížová cesta  pripravená na spôsob pouličného divadla. Ľudia sa môžu zapojiť, vstúpiť do deja a udalosti viac prežiť. Farár Peter Gombita, ktorý ešte počas svojho pôsobenia v Nižnej Šebastovej stál pri zrode živej krížovej cesty, vidí toto verejné prezentovanie veľkonočného posolstva aj ako istú formu evanjelizácie.