Bratislava 14. novembra (TK KBS) – Mladí z univerzitných pastoračných centier spustia najbližšiu sobotu na celoslovenskom stretnutí mládeže Akadem v Ružomberku modlitbovú kampaň „Mladí za rodinu 2012“. „V súčasnosti v našej spoločnosti často počúvame o tom, že máme prehodnotiť význam „tradičného modelu“ rodiny a hľadať „nové modely“. Chceme na to reagovať kresťanským spôsobom,“ hovorí jeden z hlavných iniciátorov kampane Ondrej Šmidriak z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Kampaň sa začne v sobotu 17. novembra 2012, kedy si pripomíname Medzinárodný deň študentstva. Potrvá do 30. decembra, kedy je sviatok Svätej rodiny.

„Nemôžeme mlčať, nechceme zmeny, ktoré spochybňujú rodinu ako zjednotenie muža a ženy v manželskom zväzku pred Bohom,“ potvrdzuje ďalšia členka tímu Lucia Klučárová. „Reagujeme na nedávnu snahu zaviesť registrované partnerstvá na Slovensku. Reagujeme na útoky, ktoré sa množia proti manželstvu v Španielsku či návrh zákona tzv. manželstva pre všetkých – teda vrátane osôb rovnakého pohlavia s následnou možnosťou adoptovať deti vo Francúzsku,“ dodáva Šmidriak

Mladí sa budú modliť vo večerných hodinách modlitbu Anjel Pána alebo ľubovoľnú inú modlitbu. Každý týždeň sa spoja v jednotnom modlitbovom úmysle – od 17. do 25. novembra za správny výber manželského partnera a predmanželskú čistotu, od 26. novembra do 2. decembra za zákony podporujúce mravné dobro mládeže a stabilitu rodiny, od 3. do 9. decembra za úctu k životu od počatia a ochotu prijať neočakávané dieťa, od 10. do 16. decembra za rodiny v kríze a po rozvode a ich podporu od cirkevného spoločenstva, od 17. do 23. decembra za starostlivosť o starých a chorých členov rodiny, od 24. do 30. decembra za múdrosť pri výchove a svedectve viery v rodinách a za posvätenie rodín.

„Vyjadrením tejto šesťtýždňovej modlitbovej kampane bude nosenie hnedého gombíka uchyteného bielou šnúrkou, ktorý znázorňuje zjednotenie muža a ženy v manželskom zväzku pred Bohom. K modlitbám pozývame ľudí všetkých vekových kategórií, ktorým leží na srdci dobro rodiny a jej budúcnosť,“ hovorí Lucia Klučárová. „Veríme, že aj vďaka modlitbe každého z nás sa rodiny na Slovensku stanú súdržnejšími a požehnanejšími od Pána a takto prispejú k potrebnej obnove spoločnosti aj Cirkvi,“ dodáva Ondrej Šmidriak.

Kampaň podporila aj Mládežnícka komisia Ekumenickej rady cirkví.

Bližšie informácie je možné nájsť na internetovej stránke http://www.upac.sk/?p=1895