Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober vyhlásil počas odpustovej slávnosti v Obišovciach tamojší mariánsky pútnicky chrám Ružencovej Panny Márie za diecézne sanktuárium. Tradícia putovania do Obišoviec má korene už v začiatkoch 18. storočia. V súčasnosti sem prichádzajú veriaci v priebehu celého roka a to nielen na púte, ale aj na pravidelné fatimské soboty a odpustové slávnosti.

Pre udelenie titulu sa košický arcibiskup metropolita Bernard Bober rozhodol kvôli obľúbenosti tohto pútnického miesta medzi veriacimi. Do Obišoviec totiž radi putujú veriaci z Abova, Šariša, Zemplína ale aj ďalších častí Slovenska. „Tento kostol a táto lokalita dostáva udelením titulu vyšší honor a bude pozývať v ďalšom období ľudí, aby ešte viac vo svojom živote prehĺbili svoj duchovný život a vzťah, nielen k Pánu Bohu, ale aj medzi sebou,“-doplnil arcibiskup.

Rektor kostola Juraj Valluš vníma udelenie titulu ako veľké zadosťučinenie všetkým veriacim z farnosti Obišovce, ktorí sa usilujú pripraviť také prostredie pre pútnikov, aby skutočne našli to, čo tam hľadajú. Je to súčasne aj povzbudenie do jeho ďalšej kňazskej služby. “Keď tu človek vidí pútnikov, ktorí sem prichádzajú, aj starých, chorých, na vozíčkoch či s barlami, ako trpezlivo znášajú častokrát aj nepohodu, z toho vyplýva, že človek naozaj hľadá. Hľadá tu, na tomto mieste, duchovnú stravu. A aby ju tu získal, je ochotný urobiť všetko.“

Dvojdňová slávnosť v Obišovciach ponúkla tisíckam veriacich, ktorí sem prišli, bohatý duchovný program, ktorý ukončila slávnostná svätá omša celebrovaná biskupom Stanislavom Stolárikom. Ten vo svojej homílii vychádzal z textu evanjelia, ktoré hovorí Ježišovými slovami, kto je môj brat, kto je moja sestra. Že je to každý, kto plní vôľu otca. A taktiež zo slov sv. Pavla, ktorý nás usmerňuje, aby sme sa navzájom za seba modlili a navzájom si pomáhali. Biskup Stanislav pripomenul aj slová Svätého Otca, ktoré adresoval mládeži na nedávnej návšteve Nemecka, keď im rozprával o svätosti. “Svätosť to je taký normálny spôsob života, keď žijeme v milosti Božej a usilujeme sa konať to, čo nám je uložené. Zároveň však nám Svätý Otec povedal, že okrem Panny Márie nie je takého človeka, ktorý by nepoznal hriech. Ale Ježiša ani tak veľmi nezaujíma, koľkokrát sme padli, ale koľkokrát sme vstali. A tak aj keď naše vzťahy sú poznačené nejakými pádmi a nezrovnalosťami, môže sa to zmeniť. Buďme naozaj tými, ktorí rozumejú, čo je to konať Otcovu vôľu, a zároveň cíťme, že sme členmi jednej rodiny, ktorej členovia sa za seba modlia a si pomáhajú.”

 

Autorka textu: Mária Čigášová

Autor foto : Jaroslav Fabian