Košická arcidiecézna púť  Svätá Zem
s otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom
z príležitosti jeho 25. výročia biskupskej vysviacky

Termín: 15. – 22. október 2018
Cena: 650,- EUR (vrátane letiskových poplatkov)

V cene je zahrnuté:
– letenka Košice – Tel Aviv – Košice (cez Istanbul), resp. Rzesow – Tel Aviv – Rzesow (priama linka)
– 6 x ubytovanie s polpenziou v 2 – 3 lôžkových izbách so soc. zariadením
– doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom
– odborný sprievodca – kňaz
– servisné poplatky
– pri odlete z Rzesowa, transfér na letisko a z letiska.

V cene nie je zahrnuté:
– obslužné, ktoré predstavuje sumu 70,- € (platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi)
– komplexné cestovné poistenie 16,– €

Sprievodca púte: Mons. Ján Majerník

Kontakt a prihlasovanie:

AWERTRAVEL CK
905 01  Senica
Hviezdoslavova 1469/61
Tel. 00421 34 651 3896
Fax: 00421 34 651 2995
e-mail: awertravel@awertravel.sk
i-net: www.awertravel.sk

Program púte:
1.deň: V podvečerných hodinách stretnutie skupiny v Košiciach na letisku s následným odletom do Tel Avivu cez Istanbul, resp. zraz vo farnosti, transfér do Rzesowa na letisko, odlet do Tel Avivu.
2.deň: Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety; presun do Jeruzalema- Západný múr (múr nárekov); hora Sion – večeradlo a kostol usnutia Panny Márie.
3.deň: Presun do Galilee – Jericho, hora Karmel, Eliašova jaskyňa a miesto úcty Panny Márie Škapuliarskej; výstup na horu Tábor /peši, alebo taxíkom za 7,-USD/, prehliadka kostola Premenenia; Nazaret – bazilika Zvestovania a kostol sv. Jozefa; Kána Galilejská – miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia obnovujú manželské sľuby.
4.deň: Hora Blahoslavenstiev; Tabgha 1 – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb; Genezaretské jazero Tabgha 2 – miesto Primátu sv. Petra; Kafarnaum – dom sv. Petra a miestna synagóga. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra.
5.deň: Jeruzalem – prehliadka mesta: návšteva Olivovej hory – panoráma (najkrajší pohľad na staré mesto); kostolík Dominus Flevit – miesto, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom.
6. deň: Getsemanská záhrada a bazilika Agónie /miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou/; kostol hrobu Panny Márie; prehliadka Starého mesta – Krížová cesta (Via Dolorosa); bazilika Božieho hrobu, Kalvária – Golgota.
7.deň: prehliadka Betánie – Lazárov hrob; návšteva miesta Ježišovho krstu Qasr al Jahúd na hranici s Jordánskom, prechod Júdskou púšťou – najstaršie obývané mesto sveta Jericho; hora pokušenia; návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Pre záujemcov je fakultatívny výlet Massady a Qumránu.
8.deň: Betlehem – bazilika Narodenia Ježiša Krista; Pole pastierov; jaskyňa Mlieka, možnosť nákupu suvenírov. V doobedňajších hodinách odchod na letisko do Tel Avivu, odlet do Košíc, resp. do Rzesowa.

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.
Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu! Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.