Teologická fakulta v Košiciach KU v Ružomberku v spolupráci s farnosťou sv. Michala, archanjela, v Kurime a Obecným úradom Kurima Vás pozývajú na domácu odbornú konferenciu pod názvom: Otec Jozef Pastir – farár v Kurime (1956-1990).

Od narodenia kňaza Jozefa Pastira (25.3.1918) uplynulo sto rokov. Čas od jeho odchodu však nezmenšuje obdiv a úctu k jeho životu a účinkovaniu. Bol pastierom, celkom obyčajným kňazom s veľkým srdcom, s mladým duchom a typickým humorom, ktorého príklad oslovuje i dnes.

Miesto: Obecný úrad Kurima

Termín a čas: 29. september 2018 o 13.30 h

Garant konferencie: prof. ThDr. Cyril Hišem, dekan TF KU

Sekretár konferencie a prípravy zborníka: Mgr. Júlia Hriceková, ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

 

Informoval: Dekanát TF