V dňoch 25. – 27. februára 2019 sa v Košiciach konala medzinárodná vedecká konferencia o teokracii, ktorú organizovalo košické Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci so Slavistickým ústavom SAV a nemeckou výskumnou skupinou DFG-Forschergruppe.

Konferenciu otvorila prednáška pre širokú verejnosť doc. Petra Olexáka (SHÚ Rím) na tému Vzťahy cirkvi a štátu v dejinách. Táto prednáška sa uskutočnila v priestoroch Centra spirituality Východ-Západ v Košiciach a následne konferencia pokračovala v Kláštore bosých karmelitánov v Košiciach-Lorinčíku. V tejto fáze konferencie sa viacero odborníkov z Nemecka, Estónska a Čiech, ako aj niekoľko slovenských teológov, venovalo téme Božej vlády z lingvistického, exegetického, teologického a systematického hľadiska. Objektom skúmania bola aj prítomnosť a formy tejto témy v rôznych biblických spisoch ako napríklad v knihe Deuteronómium (Prof. Christoph Levin, LMU Mníchov), v Žalmoch (Prof. Reinhard Müller, WWU Münster), či v apokalyptických textoch (Dr. Peter Juhás, WWU Münster). Z kníh Nového zákona to bolo Evanjelium podľa Matúša (doc. Petr Mareček, CMTF UP Olomouc) a Jána (Dr. Juraj Feník, SÚJS SAV Bratislava). Z mimobiblickej oblasti zaznela prednáška o starovekom kráľovstve Suhu (Prof. Peter Dubovský SJ, PIB Rím) a o diele ruského mysliteľa Vladimíra Solovieva (Dr. Ján Dolný OSB, Sampor). Takýmto spôsobom konferencia spojila odborníkov z rôznych oblastí a kultúr, čo takisto prispieva k významu tohto podujatia.

Bližšie informácie o tejto konferencii, o ďalších prednášajúcich a ich témach, ako aj nahrávku prednášky doc. Petra Olexáka nájdete na internetovej stránke www.biblia.rimkat.sk