Bratislava 14. decembra (TK KBS) – Konferencia biskupov Slovenska (KBS) vydala všeobecný dekrét o možnosti menovania farárov na určitý čas. Vyplýva z neho, že biskupi v jednotlivých diecézach budú môcť od 1. januára 2013 menovať farárov nielen na neobmedzený čas, ale aj na určitý čas – deväť rokov.

Cieľom dekrétu je „zabezpečiť pastoračnú starostlivosť pre veriacich v diecézach vo farnostiach čo najvhodnejším spôsobom, aby nikomu nechýbala starostlivosť pastiera, ktorým je vo farnosti farár farnosti“.

Konferencia biskupov Slovenska schválila dekrét 27. októbra 2011. Kongregácia pre biskupov udelila recognitio 23. júla 2012. Dekrét je zverejnený na internetovej stránke KBS na základe promulgačného dekrétu z 5. decembra 2012. Z rozhodnutia 73. plenárneho zasadania KBS (6. – 8. novembra 2012) sa stáva účinným 1. januára 2013.

DEKRÉT je možné nájsť :TU: