Pri príležitosti blížiaceho sa 400-tého výročia mučeníckej smrti sv. Košických mučeníkov, pracovníci DKÚ v Košiciach, pripravili (a pripravujeme) katechézy na detské stretnutia. Raz mesačne (od decembra 2018 do júna 2019) Vám e-mailom odošleme katechézu. Cieľom katechéz je priblížiť deťom život a poslanie sv. Košických mučeníkov.

Katechézy sú určené v prvom rade na farské detské stretnutia. Avšak po adekvátnej úprave ich môžete použiť aj v rámci detských sv. omší.

01. katechéza – Dejinné udalosti 02. katechéza Sv. Štefan Pongrác (deti) 03. katechéza Sv. Melichar Grodeczki (deti)