Pri príležitosti blížiaceho sa 400-tého výročia mučeníckej smrti sv. Košických mučeníkov, pracovníci DKÚ v Košiciach, pripravili (a pripravujeme) katechézy pre birmovacov. Raz mesačne (od decembra 2018 do júna 2019) Vám e-mailom odošleme katechézu.

1. katechéza pre birmovancov – Dejinné udalosti (birmovanci) 02. katechéza Štefan Pongrácz (birmovanci) 03. katechéza Melichar Grodecký (birmovanci)