Košice 4. júna (TK KBS) – Kňazi Košickej arcidiecézy pripomínajúci si 16. júna 2012 – desiate výročie svojej kňazskej vysviacky putovali v máji tohto roku pri tejto príležitosti do Ríma za svojim svätiteľom Jozefom kardinálom Tomkom. Chceli tak vzdať úctu a vďaku Nebeskému Otcovi i otcovi kardinálovi za nezaslúžený dar kňazstva. Medzi 15 kňazmi bol aj kaplán Ordinariátu OS a OZ SR por. Mgr. Peter Dzijak, ktorý na ďakovnú púť kňazov do Ríma priletel až z ďalekého Afganistanu, kde v súčasnosti pôsobí medzi slovenskými vojakmi ako vojenský duchovný správca kontingentu.

Počas týždňa vo Večnom meste sa jubilujúci kňazi stretli s kardinálom Tomkom na spoločnej večeri, spolu s ním celebrovali sv. omše v Bazilike sv. Petra a v Bazilike Santa Maria Maggiore a navštívili aj Pápežské kolégium sv. Cyrila a Metoda. Kaplán Dzijak z vďačnosti zabezpečil pre otca kardinála ocenenie v podobe Pamätnej medaile 17. rotácie vojenského kontingentu v Afganistane, ktorú mu osobne odovzdal ako prejav vďaky za to, že aj vďaka jeho vkladaniu rúk môže dnes pôsobiť ako vojenský kaplán a kňaz sprostredkujúci Božie Slovo a milosti vojakom počas ich náročnej služby na Slovensku i v zahraničných misiách, na ktorých sa už zúčastnil v Afganistane aj v Iraku.

Púť kaplána Dzijaka do Ríma z Afganistanu bola skutočne náročnou púťou cez Spojené arabské emiráty, Dubaj a Katar, čo sa mu podarilo aj vďaka pomoci jeho kolegov z vojenskej misie i vďaka austrálskemu vojenskému kaplánovi, ktorý ho osobne odviezol až do Dubaja, skadiaľ priletel do vytúženého cieľa v Ríme. Kardinál Tomko konštatoval, že od kňazov za vysviacku dostal už rôzne dary, ale vojenskú medailu z Afganistanu ešte nie.

TK KBS informoval Tibor Ujlacký