BOH SA ROZDÁVA V LÁSKE

 

Keďže „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna“, môžu ľudia dobrej vôle už dve tisícročia a na celej zemi zadívať sa do betlehemských jasieľ a uvidieť otvorenú náruč betlehemského Dieťaťa. Dieťa Ježiš rozťahuje svoju náruč, aby skôr, ako svoje roztiahnuté ruky položí na drevo kríža, nás objal vo svojej detinskej úprimnosti a láskavosti.

Všetci sa môžeme schúliť do otvoreného náručia Božského Dieťaťa a precítiť sladkosť a úprimnosť Božieho objatia. Prečo by sme mali chýbať v tomto nádhernom objatí? Prečo by sme ho nemali prijať? Túto otázku otvárajú mnohí skeptici, ktorí nespoznali toto objatie alebo ho v živote z rôznych dôvodov spochybnili.

Otvorená náruč betlehemského Dieťaťa je pripravená prijať každého z nás, nech prežívame akýkoľvek životný problém. Božské Dieťa, chce nanovo pripomenúť každému človekovi, ktorý už aj zapochyboval o Božej láske, že Božia láska je otvorená pre každého človeka.

Dobrota Božej lásky však chce predĺžiť svoje objatie cez otvorenú náruč každého rodiča, každého milujúceho človeka, aby sa toto objatie neobjavilo v živote ľudí iba počas Vianoc, ale aj v iných dňoch roka.

Sme však svedkami toho, že sa môže stať, že objatie rodiča chýba, že otvorená náruč lásky v dnešnom svete akoby prestala byť prítomná. Stretávame sa s nafilmovanými objatiami, v ktorých chýba úprimnosť a teplo. Zvykli sme si už len na profesionálne objatia alebo objatia z vypočítavosti pred kamerami.

Ale tu nám uniká, že aj popri nafilmovaných objatiach, je stále veľmi veľa rodičovských objatí a objatí úprimne zmýšľajúcich ľudí. Napr. je tu stále veľmi veľa objatí synov a dcér, ktorí sa obetavo starajú o svojich rodičov, je tu stále veľmi veľa objatí rodičov, ktorí nie sú skúpi na prejavy lásky voči svojim deťom, je tu stále veľmi veľa objatí nezištných dobrovoľníkov, ktorí na nemocničných lôžkach, či kdekoľvek inde, predlžujú a sprítomňujú láskyplnú náruč Božieho Dieťaťa. Za všetkých, i za každého, treba poďakovať. Je to však oslovenie a výzva, aby týchto náručí bolo stále viac alebo aspoň dostatok.

Je to však zároveň i výzva, či sa chceme pridať k tým, ktorí podľa vzoru betlehemského Dieťaťa chcú dnešnému svetu dať precítiť, že Boh, tak miloval svet a stále miluje každého konkrétneho človeka?

Možno práve teraz, keď prežívame krízu v rôznej podobe, sme si nanovo pripomenuli, aké je dôležité šíriť v dnešnom svetu túto pravú podobu Božej lásky?

Prajem vám všetkým, aby ste našli zvlášť v týchto dňoch otvorenú náruč Božej lásky v Božom Dieťati i v konkrétnom človekovi, ale zároveň prosím, aby sme všetci našli v sebe viac odvahy otvárať svoje náručie pre potreby iného človeka.

Prajem vám radostné prežitie sviatkov Božieho narodenia, hlboké prežitie tajomstva Božej lásky a lásky vašich drahých, ako aj prežívanie vašej ochoty v čo možno v najväčšej miere rozdávať prejavy lásky, porozumenia a priazne i v novom roku 2012.