Dom Anky Kolesárovej, Vysoká nad Uhom, 12. 2. 2012: Druhý februárový víkend sa niesol v téme Láska všetko dúfa na 52. púti radosti vo Vysokej nad Uhom. Napriek mrazivému počasiu takmer 800 mladých z celého Slovenska a tiež z Ukrajiny putovalo k hrobu Božej služobnice Anny Kolesárovej. V piatok všetkých privítal úvodnou svätou omšou vicerektor Domu Anky Kolesárovej Matúš Fuchs. Hosťami stretnutia boli arcibiskup Mons. Bernard Bober, farár zo Žakoviec Marián Kuffa a moderátor UPC v Trenčíne Juraj Sedláček. V prednáškach a homíliách odzneli myšlienky o hodnote materstva, o úlohe muža a ženy v Božom pláne a o správnom postoji srdca k čistote. Otec arcibiskup Bernard Bober objasnil zmysel nádeje a po štyroch rokoch požehnal už druhú knihu čistých sŕdc, kam sa zapisujú mladí, ktorí túžia žiť čistú lásku. Počas púte slúžilo sviatosťou zmierenia 20 kňazov.

Marek Uličný