Po dlhom a namáhavom rozmýšľaní, ako zaparkovať naše autá na opäť zmenšenom seminárnom parkovisku, sme mohli už ničím nerušení a načas začať druhé stretnutie novokňazov našej arcidiecézy.

Začali sme predpoludňajšou modlitbou z Liturgie hodín. Potom nasledovala meditácia Benedikta XVI. nad 23. žalmom, ktorú si pre nás pripravil spolubrat Peter Rusnák. V meditácii sme boli pozvaní k obnove našej dôvery v Boha, zverujúc sa úplne do jeho rúk.

Prvým hosťom na stretnutí bol Mons. Bartolomej Urbanec, ktorý sa s nami podelil o svoje už takmer 50-ročné kňazské skúsenosti. Po tomto milom hosťovi nasledovala prednáška z úst otca špirituála Dušana Škurlu, ktorý si pre nás pripravil tému: „Kňaz ako ten čo hľadá Boha a človeka.“

Stretnutie vyvrcholilo svätou omšou v seminárnom kostole. Posledným bodom formačného ročníka bol spoločný obed, pri ktorom sa naše spoločenstvo upevnilo.

Na záver nám už ostávalo iba vyriešiť rébus, ako vycúvať z preplneného parkoviska a vrátiť sa späť do svojich farností.

Gabriel Repaský

kaplán Jenkovce