Po vianočnej prestávke pokračujú pravidelné stretnutia novokňazov našej arcidiecézy. V utorok 24.1. sa prišiel podeliť so svojimi skúsenosťami dp. Peter Bešenyei, SDB, ktorí už štyri roky venuje svoje sily pastorácii Rómov na košickom sídlisku Luník IX.
Vo svojej prezentácii nás informoval o štatistických údajoch rómskej problematiky na Slovensku ako aj o osobných skúsenostiach v práci s touto komunitou. Okrem historického pozadia Rómov a hodnotenia súčasnosti sme spoločne uvažovali aj nad možnosťami pre budúcnosť, kde budeme stále viac a viac vidieť konfrontáciu majoritnej a minoritnej kultúry.
Po tomto obohacujúcom stretnutí sme slávili v seminárnej kaplnke sv. omšu s košickým pomocným biskupom Stanislavom Stolárikom a od stola Božieho slova a tela sme sa presunuli k spoločnému obedu, čím sme zavŕšili prvé stretnutie v tomto roku.
Dalibor Ondrej, kaplán Trebišov