Aj toho týždňové stretnutie novokňazov košickej arcidiecézy sa konalo v utorok v priestoroch kňazského seminára v Košiciach. Začali sme spoločnou modlitbou a krátkou meditáciou nad slovami pápeža Benedikta XVI., ktoré adresoval celému svetu pri príležitosti misijnej nedele. Po krátkej prestávke sa nám už v dvoch blokoch venoval moderátor Arcidiecézneho centra mládeže (ACM) duchovný otec Marek Roják, ktorý nám priblížil inštitúcie našej arcidiecézy, ktoré sa špecifikujú na prácu s mládežou a pre mládež. Predstavil nám aj činnosť UPCčiek a hlavne ACM. Zdôraznil hlavne to, čo zaznieva z mnohých strán, že mladí sú budúcnosťou spoločnosti i Cirkvi a preto je dôležité sa venovať i tejto, tak náročnej a namáhavej činnosti akou je ukazovať mladým ľuďom krásu a bohatstvo života s Kristom. Stretnutie sme ukončili sv. omšou v seminárnom kostole a spoločným obedom.

Dalibor Ondrej, kaplán Trebišov

Ilustračné foto: www.T2.sk