erb-marek-forgac-1

Osobný erb Mons. Marka Forgáča má podľa zvyklostí na pozadí latinský procesiový kríž a zelený biskupský klobúk so šiestimi strapcami na každej strane. V hornej časti modrého štítu sú umiestnené tri žlté ľalie, ktoré sú symbolom Košíc. Ich prstence však majú červenú farbu – znak mučeníctva, a preto symbolizujú troch svätých Košických mučeníkov, ku ktorým má nositeľ erbu osobitnú úctu. Hlavnú časť erbu tvorí lev, nesúci knihu evanjelia. Symbol leva pochádza od proroka Ezechiela a zo Zjavenia apoštola Jána. Lev reprezentuje svätého Marka – evanjelistu, krstného patróna nositeľa erbu. Lev zároveň naznačuje začiatok Evanjelia sv. Marka, kde je Ján Krstiteľ označený ako „Hlas volajúceho na púšti,“ ktorý volá: „Pripravte cestu Pánovi!“ Je to ako mocný hlas leva na púšti, ktorý pripomína, že Pán je blízko ( Dominus Prope ) – čo je biskupským heslom nositeľa erbu, ktorý chce byť ohlasovateľom tejto blízkosti.