Na prihlásenie do svojej emailovej schránky môžete použiť týchto klientov:

Upozornenie: Náš poskytovateľ, ani správca nikdy nežiadajú osobné alebo prihlasovacie údaje svojich zákazníkov prostredníctvom elektronickej pošty. Neodpovedajte na e-maily, v ktorých by od vás ktokoľvek, vrátane osôb vydávajúcich sa za administrátorov, žiadal o poskytnutie osobných informácií, prístupových údajov (napr. login a heslo do schránky elektronickej pošty).
Žiadame vás o zvýšenú ostražitosť voči podvodným emailom (tzv. phising) alebo podvodným  stránkam (tzv. pharming)

Phishingové útoky sú dielom veľmi dobre organizovaných skupín. Tie pochopiteľne majú veľmi dobré technické prostriedky, najmä možnosť využívať tisíce až desaťtisíce počítačov schopných získavať prihlasovacie údaje od ľudí. Tieto údaje následne zneužijú na šírenie spamu, prípadne iné škodlivé aktivity

Nižšie je uvedených niekoľko rád, ako zabrániť zneužitiu vašich osobných a prihlasovacích údajov:

1. Zabezpečte si svoj počítať kvalitným antivírusom, antispamom a firewalom.

2. Osvojte si základné bezpečnostné návyky, tzn. neklikajte na každý odkaz v emaile. Nikdy nespúšťajte a neinštalujte  z internetu žiadne programy o ktorých nie ste presvedčení, že sú bezpečné, alebo ich poznáte.

3. Využívajte svoj pracovný emailový účet výlučne na pracovné záležitosti. Nezverejňujte svoju emailovú adresu na rôzne registračné formuláre, súkromné záležitosti a podobne.