Pri príležitosti sviatku patróna sv. Lukáša sa uskutočnila v ústave v pondelok odpustová slávnosť, na ktorej si pripomenuli dvadsať rokov trvania tejto starostlivosti. Slávnosti predsedal košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik , ktorý sa vo svojom zamyslení dotkol myšlienky ľudského života a otázky prechodu z tejto formy života za hranicu smrti. „Niekedy sa na to bojíme pýtať a niekedy spochybňujeme život po smrti – tým som nechcel znížiť dôležitosť a potrebu lekárskej starostlivosti o človeka na tejto zemi , práve naopak, poďakoval som lekárom a celému zdravotníckemu personálu za starostlivosť o tých , ktorí prichádzajú posilniť svoje zdravie. Vieme veľmi dobre , že naše zdravie a náš život je limitovaný a tak sa nám treba zamýšľať aj nad tými otázkami, ktoré presahujú hranicu smrti . Je to otázka , ktorá neobíde nijakého človeka a práve na tomto oddelení sa môže dôstojne vyrovnať d týmto dôležitým úsekom svojho života akým je odchod z tohto sveta.

Za dvadsať rokov trvania Geriatrického ústavu sv. Lukáša v Košiciach ste prešli rôznymi turbulenciami i finančnými, lebo niekedy sa zdalo že na zariadenia podobného charakteru nie len že nebolo dostatok peňazí , ale niektorí si mysleli, že ich ani nie je treba.“

V závere vyzdvihol zvlášť kvalitu ľudí ,ktorí zakladali tento ústav , ktorí tam pracujú , a zaželal všetkým , aby najmä ľudský rozmer bol stále prítomný aj v týchto neľahkých skúškach , ktoré sú podmienené aj materiálnym zázemím.

 

Foto autor