Od roku 1992 sa v Gaboltove každú prvú augustovú nedeľu stretávajú Rómovia, ale aj tí,  ktorí pôsobia v pastorácii Rómov. V nedeľu 6. augusta sa tak uskutočnila už  jubilejná 25. Rómska púť v Gaboltove.

Program sa už tradične začal popoludní o 14 tej hodine modlitbou svätého ruženca, ktorú viedli pútnici z farnosti Lomnička. Nasledovalo evanjelizačné pásmo Bararas,  ktoré je projektomFormačného centra pre Rómov v Čičave a gospelovej  kapely F6.

Ústrednou myšlienkou pásma bolo búranie bariér medzi slovenským a rómskym národom.  Nasledovali litánie k prvému rómskemu blahoslavenému Zefirínovi Mallovi, a vrcholom stretnutia bola svätá omša slúžená Košickým arcibiskupom a predsedom rady pre Rómov a menšiny Bernardom Boberom.

Arcibiskup Bober privítal pútnikov, ako aj kňazov, ktorí sa venujú pastorácii Rómov a vo svojej homílii vyzdvihol príklady dvoch blahoslavených Rómov.  Okrem  Zefirína Jimenéza Mallu aj prvú blahoslavenú Rómku Emíliu Fernández Rodríguez de Cortés.

Túto mučeníčku z dôb Španielskej občianskej vojny blahorečil Svätý otec František len nedávno –  25. marca 2017.  Arcibiskup Bober pripomenul ich životné osudy, a vyzdvihol predovšetkým ich jednoduchosť a vernosť. Obidvaja mali možnosť zriecť sa Krista a zachrániť svoj život.

Neurobili tak, a práve preto sú dnes blahoslavení a hodní obdivu. Zefirín zomrel preto, že sa zastal bitého katolíckeho kňaza. Emília zase nebola ochotná prezradiť, ktorá biela spoluväzenkyňa ju naučila modliť sa.

Verili v silu modlitby a ani v bezprostrednom ohrození života nezapreli Krista. A toto sú ideály,  ktoré by mali mať nielen Rómovia, ale aj nerómovia v úcte. Zdôraznil arcibiskup Bober.