Bratislava 1. októbra (TK KBS) – Komisia Konferencie biskupov Slovenska pre katechizáciu a školstvo v spolupráci s nemeckou nadáciou Renovabis vyzýva tento rok po druhýkrát na predkladanie projektov v rámci Programu vybavenia a dobudovania cirkevných škôl na Slovensku (obdobie 2011 – 2013). Najbližšia uzávierka na podávanie projektov v rámci 2. kola roku 2012 je 31. októbra.

V tomto programe došlo k drobným zmenám. Komisia pozýva zástupcov cirkevných škôl na informačné semináre, ktoré sa konajú v nasledovných termínoch: 10. 10. 2012 (10:30 – 12:00 h, Gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého ul. 2, Trenčín), 11. 10. 2012 (10:30 – 12:00 h, Diecézne Centrum Jána Pavla II. (2.posch.), Kapitulská 21, Banská Bystrica), 12. 10. 2012 (10:30 – 12:00 h, Arcibiskupský úrad, Hlavná 28, Košice). Na informačný seminár sa treba prihlásiť minimálne dva pracovné dni pred začatím podujatia.

Podrobnosti o seminároch, ako aj ďalšie informácie o grantovom programe, je možné nájsť na internetovej stránke www.skolyrenovabis.sk.

TK KBS informoval Jan Gyulai