Dom Anky Kolesárovej pozýva všetkých mladých ľudí nad 23 rokov na 21. púť zrelosti, ktorá sa uskutoční v dňoch 26. – 28. mája 2017 na Základnej škole v Pavlovciach nad Uhom. Téma púte je „Bože, kde si?“ a prednášať príde otec Jozef Kozák, farár z Humenného. Okrem toho pozvanie prijal Mons. Pavol Dráb, generálny vikár a prepošt Metropolitnej kapituly, ktorý bude celebrovať sobotňajšiu svätú omšu. Možno sa aj ty pýtaš, kde je teraz Boh v tvojom živote. Domček ťa pozýva hľadať a nachádzať Ho v modlitbe, celonočnej adorácii, ale aj v rozhovoroch s kňazmi či so svojimi rovesníkmi. Okrem toho je súčasťou programu každodenná svätá omša, prednášky, púť k hrobu Anky Kolesárovej a tancovačka.

Viac informácií a prihlasovanie je na stránke www.domcek.org alebo na facebooku.

Informovala Miroslava Psárová