Vysoká nad Uhom 9. mája (TK KBS) – Dom Anky Kolesárovej pozýva mladých na 53. púť radosti s témou Láska všetko vydrží, ktorú predstaví v prednáške P. Michal Zamkovský, CSsR. Stretnutie sa uskutoční od 1. do 3. júna v základnej škole v Pavlovciach nad Uhom. Slávnostnú svätú omšu bude sláviť košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober. Provinciál Jezuitov P. Peter Bujko, SJ pripomenie 100 rokov od narodenia P. Michala Potockého, SJ, kňaza, rodáka z Vysokej nad Uhom, prvého horliteľa za blahorečenie Božej služobnice Anky Kolesárovej, v ktorého rodnom dome má sídlo Dom Anky Kolesárovej – Domček.

Program púte:

Piatok 1. júna
17:00 Registrácia účastníkov v ZŠ Pavlovciach nad Uhom
20:00 Svätá omša
21:30 Prvé stretnutie skupiniek a večerná modlitba, vysluhovanie sviatosti zmierenia

Sobota 2. júna
07:30 Ranná modlitba
09:00 Prednáška na tému „Láska všetko vydrží“ P. Michal Zamkovský, CSsR
10:00 Práca v skupinkách
11:15 Dialóg s hosťom
14:30 Pešia púť do Vysokej nad Uhom k hrobu Božej služobnice Anky Kolesárovej a návšteva Domu Anky Kolesárovej
17:00 ZŠ Pavlovce nad Uhom slávnostná svätá omša Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup a metropolita
20:00 Spoločný moderovaný večer: pripomenieme si 100. výročie narodenia P. Michala Potockého, SJ; predstavenie činnosti Domu Anky Kolesárovej
21:00 Svedectvá
21:30 Moderovaná adorácia
22:00 Celonočná adorácia, vysluhovanie sviatosti zmierenia

Nedeľa 3. júna
07:30 Ranná modlitba
09:00 Svätá omša P. Peter Bujko, SJ, provinciál Jezuitov

Podrobnejšie informácie a prihlasovanie nájdu záujemcovia na internetovej stránke www.domcek.org.

TK KBS informoval Marek Uličný