Deklarácia o katechéze Deklarácia o katolíckom školstve Deklarácia o evanjelizácii Dekrét o spoločenstve s kresťanmi iných cirkví Dekrét o masmédiách Dekrét o pastoračnej službe vo farnosti Dekrét o spiritualite a formácii kňazského povolania Dekrét o charitatívnej službe Dekrét o poslaní laikov Dekrét o pastoračnej službe mladým Dekrét o pastorácii rodín Zásady hospodárenia a správy cirkevného majetku Príprava a priebeh