Pastierske listy

//Pastierske listy

Pastiersky list k národnému referendu o ochrane rodiny

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k národnému referendu o ochrane rodiny dňa 7. februára 2015 Drahí bratia a sestry! Len pred niekoľkými týždňami sme privítali Nový rok 2015. Vo viacerých médiách je zaujímavým zvykom informovať [...]

31. januára 2015|

Pastiersky list na Nedeľu Svätej rodiny 2014

Pastiersky list na Nedeľu Svätej rodiny 2014 Drahí bratia a sestry v Kristovi! Otec a mama boli pre mňa odjakživa vzácnymi ľuďmi, ktorých som veľmi miloval a hoci už dávno nie sú na tomto svete, nosím ich stále vo [...]

27. decembra 2014|

Pastiersky list na začiatku Nového roka

Pastiersky list na začiatku Nového roka Drahí bratia a sestry v Kristovi! Po roku, ktorý sa skončil, začína ďalší. A hoci bol uplynulý rok na našom Slovensku poznačený všelijakými ťažkosťami a problémami či už v spoločnosti, v Cirkvi, v rodinách, alebo [...]

1. januára 2013|

Pastiersky list pri príležitosti otvorenia Roka viery

Pastiersky list pri príležitosti otvorenia Roka viery Milí spolubratia kňazi, drahí bratia a sestry v Kristovi! Svetla ubúda, dni sa krátia a to je iba jeden zo sprievodných javov, ktoré už neodmysliteľne patria k začiatku [...]

13. októbra 2012|

Pastiersky list biskupov Slovenska – Rok sv. Cyrila a Metoda

Drahí bratia a sestry! Evanjelium často hovorí o moci Božieho dotyku. Dozvedáme sa o ňom aj cez príbehy ženy trpiacej na krvotok a zomierajúceho dievčaťa. Tieto dve postavy predstavujú dve aktivity. Sú podmienkou životodarného účinku [...]

30. júna 2012|