Kódex pastoračného správania Komentár k obradu umývania nôh Dekrét k obradu umývania nôh Absolúcia exkomunikácie Normy pre dočasné riadenie farnosti Dekrét o získaní odpustkov Dekrét – Odpustky v Roku zasväteného života