mbpm

Do farností sa začína distribuovať „Manuál bioetiky pre mladých“

Prečo si ho pýtať od kňaza, čo mi ponúka?
Hľadám odpoveď na tieto otázky života?

1 Príbeh malého ľudského života
2 Potrat
3 Prenatálna diagnostika
4 Techniky asistovanej reprodukcie
5 Predimplantačná genetická diagnostika (PGD)
6 Výskum na embryách
7 Koniec života
8 Darcovstvo orgánov
Špeciálna kapitola: Teória gender

Viac o manuále tu:

Odporúčanie k Manuálu bioetiky pre mladých