Bratislava, 8. marca (TK KBS) – Občianske združenie Fórum života pozýva všetkých záujemcov k zapojeniu sa do kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“, aby tak mohli spoločne výrazným spôsobom pripomenúť celej spoločnosti, že právo na život patrí každému, aj počatým deťom. TK KBS prináša zoznam aktivít kampane s názvom „Nechať žiť je správna voľba!“. Kampaň sa začne v pondelok 12. marca a vyvrcholí 25. marca na Deň počatého dieťaťa.

Kampaň Fóra života je pravidelnou celoslovenskou kampaňou 43 mimovládnych organizácií združených vo Fóre života. Jej cieľom je šíriť úctu ku každému dieťaťu od počatia, zdvihnúť verejne hlas na obranu ich práva na život, šíriť argumenty v prospech ochrany detí a mobilizovať spoločnosť k pomoci pre ich rodičov a rodiny. Tento rok prebieha 12. ročník kampane.

Počas týždňa od 18. do 25. marca budú dobrovoľníci v zapojených mestách rozdávať letáky a biele stužky a uskutočnia sa viaceré diskusie, prednášky a ďalšie aktivity po celom Slovensku. Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky na odeve. Biela stužka je symbol detskej nevinnosti a bezbrannosti a jej nositeľ sa hlási k rešpektovaniu práva na život od počatia.

Centrálnym dňom kampane je 25. marec, ktorý je na Slovensku vyhlásený za pamätný Deň zápasu za ľudské práva. Na tento deň pripadá aj smutné výročie odchodu prvého židovského transportu zo Slovenska do koncentračného tábora Osvienčim. Kresťania na celom svete zasa oslavujú v tento deň slávnosť Zvestovania Pána, teda spomienku na počatie Ježiša Krista. Z týchto dôvodov Fórum života v roku 2005 vyhlásilo 25. marec za Deň počatého dieťaťa a pripomína si ho každoročne verejnoprospešnou kampaňou.

Kampaň vyvrcholí tento rok dvomi pochodmi za život, ktoré sa uskutočnia 25. marca v Bratislave a v Košiciach. V Bratislave sa program začne svätou omšou o 17:00 v Katedrále sv. Martina. Bohoslužbu celebruje bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. O 18:00 h sa účastníci presunú na Hviezdoslavove námestie. Samotný pochod sa začne o 18:30 h pri pamätníku sviečkovej manifestácie na Hviezdoslavovom námestí a jeho trasa povedie cez mesto k pamätníku nenarodených pri Modrom kostolíku. Pochod organizuje Fórum života v spolupráci s ďalšími podporujúcimi organizáciami a spoločenstvami.

V Košiciach sa program začne 25. marca svätou omšou o 15:00 h v Katedrále sv. Alžbety. Bohoslužbu celebruje košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. O 16:00 h odštartuje od katedrály pochod k budove Ústavného súdu SR. Pochod organizuje občianske združenie Deti sv. Alžbety s podporou Fóra života a ďalších spoločenstiev.

Súčasťou kampane je už tradične aj konferencia Vyber si život, ktorú organizuje Fórum života v spolupráci s členskou organizáciou Áno pre život a Fakultou Misijnej práce a tropického zdravotníctva VŠZaSP sv. Alžbety. Tento rok sa konferencia uskutoční 23. a 24. marca v Rajeckých Tepliciach a pôjde už o jej XIV. ročník. Tento ročník bude zameraný na tému Ľudská dôstojnosť, staroba a zomieranie. Na konferencii vystúpia okrem iných zakladateľka hospicového hnutia v ČR Marie Svatošová, europoslankyňa Anna Záborská či bioetik Jozef Glasa. Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke http://konferencia.forumzivota.sk/.

Počas kampane budú prezentované projekty konkrétnej pomoci Fóra života, a to poradňa Alexis (www.alexisporadna.sk) a projekt Zachráňme životy (www.zachranmezivoty.sk). Počas vyše dvoch rokov fungovania poradne Alexis bolo emailom, telefonicky alebo osobne riešených 237 prípadov. Vďaka projektu Zachráňme životy sa narodilo 49 detí a bolo riešených 856 prípadov. Darcovia prispeli na pomoc tehotným ženám v núdzi sumou vyše 111 tis. Eur, ktorá bola v plnej výške (100 % z darov) použitá na konkrétnu pomoc.

Kampaň môžu darcovia podporiť na čísle účtu 0422874576/0900. Všetky dôležité informácie sú uvedené aj na domovskej stránke kampane www.25marec.sk. Kampaň je možné sledovať aj na stránke Fóra života na sociálnej sieti Facebook. Záujemcovia o zapojenie sa do kampane môžu kontaktovať kanceláriu Fóra života: 0903 533 946, kancelaria@forumzivota.sk

Viac o kampani v Košiciach tu: 

TK KBS informovalo Fórum života